Järvelaul

Küla / koor: Tonja

Eestütleja: Anne Vabarna

1936

Järvelaul

[Iikene meil] järve- jo -kene,
kallis kala(- meil -)ranna(- jo -)kõnõ,
Muu(-ks) kiti (kõik) muida (noid) maida,
muida(-ks) maida (no) muida (küle) puida,
kitä(-ks) umma (mi) järve(- nu -)keistä,
kallist kala(- no -)ranna(- jo -)kõista,
Järveh kallu(-ks om) kulla(- nu -)tsida,
hõpõsälgä(-ks om) säre(- nu -)keise,
kulda(-ks-)luuda (om) lutsu(- nu -)kõise.

ERA, Pl 22 A2 < Tonja k - Herbert Tampere ja August Pulst Riigi Ringhäälingus < Anne Vabarna, 58 a, ja koor. “Eesti rahvamuusika antoloogia” nr 75.