Sinilill-paiopill

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1977

Sinilill, paiopill,
pilliroo, laula lõo,
helisegu’ hellero!
Vell´o läts nurmõ kündemähe.
Künni vao, künni tõõsõ,
müüdä lätsi noori näio.
Aŕa tä kündü küsümähe:
Mis sa künnät, noori meesi?
Olõ-i sul põllu põimijata,
kaaranurmõ kasijata.
Siidipõllõ põllu põimõ,
kardavanik kaara kasõ.
Lõigaś kõrrõ, lõigaś tõõsõ,
lõigaś uma sõrmõkõsõ.
Kiä karaś mano kaemahe?
Vell´o karas mano kaemahe.
Mähke’ näio sõrmõkõsõ.
Nii sai näio vell´o umast.

RKM, Mgn II 3025 (2) < Põrste k - M. Sarv, K. Langsepp(?) < Veera Pähnapuu ja Põrste koor (1977). (Kuus viimast värssi mujalt.)